Bendigo Photo - 220
  Ian Saxon

21 and 25 at North Bendigo Terminus on 26/2/1972. A Noel Simons photo.

Regards,

Ian

Show full size
BEN220 copy  |  1915W x 1289H  | 554.57 KB |  Photo details