Bendigo Photo - 162
  Ian Saxon

2 on Mitchell Street, Bendigo on 22/11/1962. A Noel Simmons photo.

Regards,

Ian

Show full size
BEN162 copy  |  1915W x 1289H  | 106.76 KB |  Photo details